Chiêu “lách luật” vay gói 30.000 tỷ đồng


Lo gói 30.000 tỷ hết hạn, nhiều chủ đầu tư lách luật yêu cầu người mua nhà xin ngân hàng giải ngân hết để nộp cho chủ đầu tư.

Chủ đầu tư lách luật để vay gói 30.000 tỷ

Chủ đầu tư lách luật để vay gói 30.000 tỷ

Theo phản ánh của người mua nhà tại dự án được vay gói 30.000 tỷ , gần đây, một số chủ đầu tư đã yêu cầu người mua đến làm biên bản bàn giao nhà, xin ngân hàng giải ngân để nộp cho chủ đầu tư, trong khi các dự án vẫn chưa hoàn thành.

Lý do được chủ đầu tư đưa ra là nếu không xin giải ngân, gói 30.000 tỷ có thể hết tiền, dẫn đến việc người mua phải vay gói thương mại với lãi suất cao.

Tuy nhiên, một số ngân hàng cho biết, gói 30.000 tỷ không dừng vào 1/6/2016 mà được gia hạn đến khi giải ngân hết, nhưng thời điểm này, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Được biết, hiện nay chủ đầu tư chỉ được thu đến 70% giá trị trước khi bàn giao nhà. Vì vậy, việc chủ đầu tư yêu cầu người mua nộp hết tiền khi dự án chưa xong là sai pháp luật.